Seks millioner kroner til tiltak i Lysefjorden

Den planlagte turisthytta Skansen, mellom Flørli og Kjerag, er et stort skritt nærmere realisering etter milliongave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Lysefjorden Utvikling jublar for Flørli-millionar

Til våren begynner arbeidet med å rusta opp trappene og stien i Flørli. Det er muleg fordi Sparebankstiftelsen SR-Bank gav to millionar kroner til dette. Helge Kjellevold i Lysefjorden Utvikling jublar for totalt seks millionar til Lysefjorden.

Penger til Lysefjorden

Sparebankstiftelsen gir 6 millioner kroner til prosjekter i Lysefjorden. Stavanger Turistforening skal bygge ny hytte mellom Flørli og Kjerag.

50.000 Tellturer registrert i 2019

Telltur fortsetter å være en suksess. 2019 var fjerde året TellTur ble gjennomført. Åpning for registrering og brosjyreslipp var 12.april. Sesongen ble avsluttet 1. november.

Dette fikk vi til sammen i 2018!
0
Innsamla plast Fjordkysten
0
Rydda strand Askvoll
0
Rydda strand Flora
0
Rydda strand Solund

Dette vil vi jobbe med i 2019

Fjordane Friluftsråd har Vågsøy, Bremanger, Flora, Askvoll og Solund som medlemskommunar. Vi skal saman skape gode samarbeidsplattformer.

Fjordane Friluftsråd arbeider no med strandrydding,oppretting av friluftsskularar og folkehelsetiltak.

Vi arbeider for å få på plass ein skjærgardsteneste med eigen båt som er avgjerande i kampen mot plastforureininga og for å fremje friluftslivet langs kysten vår.