Frykter for naturperlen: Vil ikke ha ny brygge her

Vennegjengen har feriert på Gullholmen utenfor Jeløy hver sommer i snart tretti år. Nå frykter de at en ny brygge vil forringe naturområdet.

No skal desse stupebretta vekk

Dette vart resultatet etter at Bergen og Omland Friluftsråd kontrollerte tryggleiken til alle sine stupebrett.

Live og Selma er blant de heldige – ble så populært at det ikke var plass til alle

30 deltakere i aldersgruppen 9–14 år deltar denne uken i Friluftsskolen i Heim, som blir arrangert på Otnesbrygga i Valsøyfjord.

Nå starter detaljreguleringsarbeidet på Mostranda opp: Deling av bestyrerboligen i utleieenheter og endring av estetikken skal på bordet

De eksisterende planene for Mostranda, både campingen og utmarken, er opphevet, og tillatelsene for bebyggelsen er omgjort. Nå skal politikerne behandle sak om oppstart av detaljregulering for området.

Dette fikk vi til sammen i 2019!
0
kg innsamla plast
0
m rydda strand
0
frivillige deltatt
0
timer brukt
0
forebyggjande tiltak

Dette vil vi jobbe med i 2020

Vi har Bremanger, Askvoll, Kinn og Solund som medlemskommunar og vi ønsker å bli endå flere.

Dette året jobber vi med strandrydding og forebyggjande tiltak mot marin forsøpling, friluftsskularar om sommaren og folkehelsetiltak.

Vi arbeider for å få på plass ein skjærgardsteneste med eigen båt som er avgjerande i kampen mot plastforureininga og for å fremje friluftslivet langs kysten vår.  Vi forsetje å støtte opp om tradisjonen lokalbefolkninga i kystnære område har med å rydde strender.