Lager nye regler på Storesand- men lar andre bestemme hvor store teltene kan være

Hvaler formannskap skal neste uke behandle nye regler for Storesand campingplass. Det mest oppsiktsvekkende er alt som IKKE står i rådmannens utkast til nytt reglement.

Kommunen har funnet tomt til dagsturhytta: – Området kan fungere som en avlastning for Brekko

I oktober skal de første dagsturhyttene plasseres ut i flere kommuner i Rogaland. Nå har en arbeidsgruppe funnet det de mener er den best egnede tomten i Gjesdal.

Hvis du ser noe feil her, skjønner du hvorfor Henrik har blitt nedringt

Det snør, det snør. Da forventer folk nytråkkede skiløyper.

Polarsirkelen friluftsfond - vedtekter og kriterier

Polarsirkelen friluftsråd utlyser midler til friluftstiltak gjennom Polarsirkelen friluftsfond. Friluftsrådet får stadig henvendelser fra lag og foreninger om støtte til enkle små tiltak til fremme av friluftsliv i kommunene. Dette kan være tiltak som faller litt mellom to stoler når det gjelder tildelinger fra f.eks tippemidler eller fylkeskommunale- og statlige friluftsmidler.

Dette fikk vi til sammen i 2019!
0
kg innsamla plast
0
m rydda strand
0
frivillige deltatt
0
timer brukt
0
forebyggjande tiltak

Dette jobbar vi med i 2021

Vi har Bremanger, Askvoll, Kinn, Solund, Stad og Stryn som medlemskommunar og vi ynskjer å bli endå fleire.

Dette året jobbar vi med strandrydding og førebyggjande tiltak mot marin forsøpling, friluftsskularar om sommaren, folkehelsetiltak og friluftslivssakar i medlemskommuna våre.

Vi arbeider for å få på plass ei skjærgardsteneste med eigen båt som er avgjerande i kampen mot plastforureininga og for å fremje friluftslivet langs kysten vår.  Vi forsetje å støtte opp om tradisjonen lokalbefolkninga i kystnære område og har med å rydde strender.