– Mamma må passe på Snapchat-streaken min

I snørike omgivelser ved Langvatnet i Rindal kommer to hundespann løpende ut fra skogkanten. Når de stanser fremfor lavvoen, roper både barn og hunder - ivrige etter mer.

Åpent møte om strandskogen mellom Rørestrand og Langgrunn

Naturvernforbundet i Horten inviterer til åpent møte om bevaring av Eikestrand, strandskogen mellom Rørestrand og Langgrunn, onsdag 25. februar på Cafe Knut. Formålet med møtet er å starte aksjonsgruppen «La strandskogen leve».

– En opplevelse de skal huske

Midt-Troms friluftsråd ønsker å ha med seg ungdom ut på tur, både de som er vant med det og de som ønsker å lære mer. Derfor inviterer de til vintercamp i vinterferieuka.

Ti på topp-turmål 3: Badstufjell

Dette er en idyllisk tur i Høvåg som er ukjent for mange turglade sørlendinger.

Dette fikk vi til sammen i 2019!
0
kg innsamla plast Fjordkysten
0
m rydda strand
0
frivillige deltatt
0
timer brukt
0
forebyggjande tiltak

Dette vil vi jobbe med i 2020

Vi har Bremanger, Askvoll, Kinn og Solund som medlemskommunar og vi ønsker å bli endå flere.

Dette året jobber vi med strandrydding og forebyggjande tiltak mot marin forsøpling, friluftsskularar om sommaren og folkehelsetiltak.

Vi arbeider for å få på plass ein skjærgardsteneste med eigen båt som er avgjerande i kampen mot plastforureininga og for å fremje friluftslivet langs kysten vår.  Vi forsetje å støtte opp om tradisjonen lokalbefolkninga i kystnære område har med å rydde strender.