Hábmera suohkana ådå gåvvåkártta - Nytt turkart for Hamarøy kommune

Hábmera suohkan ja Sálto ålggoiellemráde aktisattjat sihti ådå suohkana gåvvåkártav dahkat. Barggo le organiserim aktisasjprosjæktan. Dán aktijvuodan le luodulasj bájkkenamájt ådåstuhttet dáhtábásan (kárttatjoahken).

Bli med på høstcamp i høstferien!

På oppdrag fra Bardu kommune arrangerer Midt-Troms Friluftsråd høstcamp for elever på 5.-7.trinn.

Friluftslivssamling i Troms og Finnmark 2021

Friluftslivssamling i Troms og Finnmark 2021 – Sett av 27. oktober – kl. 18:00 - 21:00! Troms og Finnmark fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark inviterer kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interesserte i å tilrettelegge for friluftslivet i fylket til samling. Årets hovedtema er Friluftsliv i Frivillighetens år 2022

Fjernet forslag om å legge dagsturhytte på Trogfjell

Åmli kommune blir med på prosjektet Dagsturhytta Agder, men da saken kom opp i kommunestyret torsdag, valgte politikerne å fjerne en setning fra formannskapets innstilling om at Trogfjell anses som et velegnet sted å plassere dagsturhytta.

Dette fekk vi til saman i 2020!
0
kg innsamla strandsøppel
0
m rydda strandlinje
0
frivillege deltatt
0
timar brukt
0
forebyggjande tiltak

Dette jobbar vi med i 2021

Vi har Bremanger, Askvoll, Kinn, Solund, Stad og Stryn som medlemskommunar og vi ynskjer å bli endå fleire.

Dette året jobbar vi med strandrydding og førebyggjande tiltak mot marin forsøpling, friluftsskularar om sommaren, folkehelsetiltak og friluftslivssakar i medlemskommuna våre.

Vi arbeider for å få på plass ei skjærgardsteneste med eigen båt som er avgjerande i kampen mot plastforureininga og for å fremje friluftslivet langs kysten vår.  Vi forsetje å støtte opp om tradisjonen lokalbefolkninga i kystnære område og har med å rydde strender.