Gladnyhet for alle som liker å stå på skøyter

Endelig er isen på Prestvannet tykk nok til å bære folk.

Ledig stilling i Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd er samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Vi arbeider allsidig og utadrettet for å oppnå resultater til beste for medlemskommunene, friluftslivet og innbyggerne. Vi er opptatt av friluftsliv, naturopplevelser og utendørs fysisk aktivitet, der målet er trivsel, tilhørighet og god helse. Ikke minst Ut i NORD er en aktivitet som er viktig for mange.

Mangler fortsatt penger til ny fiskeplass

Kommunen gir 100.000 kroner til prosjektet ved Vigeland hovedgård, men ennå mangler det midler for å realisere den tilrettelagte fiskeplassen langs Otra.

Naturen kan senke førjulsstresset

– En del opplever nok at dørstokkmila blir litt lengre nå om vinteren. Men med kulden og desembermørket kommer også en helt egen stemning og ro som jeg virkelig unner folk å oppleve, sier Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

Dette fekk vi til saman i 2020!
0
kg innsamla strandsøppel
0
m rydda strandlinje
0
frivillege deltatt
0
timar brukt
0
forebyggjande tiltak

Dette jobbar vi med i 2021

Vi har Bremanger, Askvoll, Kinn, Solund, Stad og Stryn som medlemskommunar og vi ynskjer å bli endå fleire.

Dette året jobbar vi med strandrydding og førebyggjande tiltak mot marin forsøpling, friluftsskularar om sommaren, folkehelsetiltak og friluftslivssakar i medlemskommuna våre.

Vi arbeider for å få på plass ei skjærgardsteneste med eigen båt som er avgjerande i kampen mot plastforureininga og for å fremje friluftslivet langs kysten vår.  Vi forsetje å støtte opp om tradisjonen lokalbefolkninga i kystnære område og har med å rydde strender.