Rogalending skal lede landets friluftsråd

Lørdag ble kleppordfører Ane Mari Braut Nese valgt til ny styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund.

Vil følge opp nasjonal satsing om tur- og friluftsruter

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune er positiv til at Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner i samarbeid følger opp den nasjonale satsingen "Friluftslivets ferdselsårer" gjennom etablering av regionale prosjekter for Agder. Vest-Agder fylkeskommune setter i gang prosjektet "Tur- og friluftsruter i Agder" hvor målet er innhenting av kunnskap om eksisterende tur- og friluftsruter i Agder.

Rensket opp i gjestehavna

Sandefjord Dykkerklubb og Oslofjordens Friluftsråd hadde lørdag ryddeaksjon i gjestehavna. Det var en oppløftende opplevelse.

Samlet inn over fire tonn søppel

Via Strandryddedagen og lignende aksjoner ble det samlet inn 4.310 kilo søppel i år. Det var som ventet mindre enn tidligere år.

Dette fikk vi til sammen i 2018!
0
Innsamla plast Fjordkysten
0
Rydda strand Askvoll
0
Rydda strand Flora
0
Rydda strand Solund

Dette vil vi jobbe med i 2019

Fjordane Friluftsråd har Vågsøy, Bremanger, Flora, Askvoll og Solund som medlemskommunar. Vi skal saman skape gode samarbeidsplattformer.

Fjordane Friluftsråd arbeider no med strandrydding,oppretting av friluftsskularar og folkehelsetiltak.

Vi arbeider for å få på plass ein skjærgardsteneste med eigen båt som er avgjerande i kampen mot plastforureininga og for å fremje friluftslivet langs kysten vår.