215.000 kroner til Midt-Troms friluftsråd

Midt-Troms friluftsråd får 215.000 kroner i driftstilskudd fra fylkesrådet.

Får nesten ti millioner mer enn planlagt: Slik blir sommerskolen i Drammen

Det ligger an til tidenes sommer for sommerskolen i Drammen. Med nesten ti millioner kroner ekstra kan de utvide tilbudet kraftig.

- Liadalsnipa framleis krevjande trass sikring

Sunnmøre Friluftsliv fryktar at sikring vil føre til større ferdsel til den krevjande toppen og bed om at ein ikkje marknadsfører turar til Liadalsnipa (Arkivfoto)

Jæren Friluftsråd vil ha like regler for båndtvang i kystkommunene: – Usikkerhet om regler skaper konflikter og utrygghet for dem som bruker friområdene

Statsforvalteren anbefaler at kystkommunene Sola, Randaberg, Klepp og Hå lager felles retningslinjer for båndtvang.

Dette fikk vi til sammen i 2019!
0
kg innsamla plast
0
m rydda strand
0
frivillige deltatt
0
timer brukt
0
forebyggjande tiltak

Dette jobbar vi med i 2021

Vi har Bremanger, Askvoll, Kinn, Solund, Stad og Stryn som medlemskommunar og vi ynskjer å bli endå fleire.

Dette året jobbar vi med strandrydding og førebyggjande tiltak mot marin forsøpling, friluftsskularar om sommaren, folkehelsetiltak og friluftslivssakar i medlemskommuna våre.

Vi arbeider for å få på plass ei skjærgardsteneste med eigen båt som er avgjerande i kampen mot plastforureininga og for å fremje friluftslivet langs kysten vår.  Vi forsetje å støtte opp om tradisjonen lokalbefolkninga i kystnære område og har med å rydde strender.