1. Hjem
  2. Friluftsliv
  3. Friluftsskulane

  

FRILUFTSSKULE!

Vi arrangerer 9 Friluftsskular i Fjordane, 2 i Solund/Ytre Sogn, 2 i Kinn, 1 i Bremanger og 2 i Stad og 2 i Stryn !

Friluftsskulen er eit tre dagar aktivitetsopplegg på dagtid for born og unge i alderen 10 til 13 år. Vi har ein flott natur, og vi vil inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen, både som ein stad og vere, ein stad å lære og ein stad å hauste. Gjennom ulike aktivitetar, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

 

Veke

Stad

Dato fra

Dato til

25

Stad

25.06

27.06

26

Stryn

29.06

01.07

26

Y.Sogn

30.06

02.07

27

Kinn

05.07

07.07

27

Bremanger

09.07

11.07

28

Stad

13.07

15.07

29

Stryn

19.07

21.07

30

Kinn

30.07

01.08

32

Y.Sogn

11.08

13.08

 

Pris 950 kr

Vi har tur, bading, kajakkpadling og opplevingar i fjæra som hovudaktiviteter, og årets tema er forsøpling.

Klikk på linken for å finne og melde deg på ein Friluftsskule nær deg:

https://www.deltager.no/participant/search.aspx?s=friluftsskule.

Les mer www.fjordanefr.no 

 

Dersom du har spørsmål kan du sende e-post til anna@friluftsrad.no, eller ringe 92682917.