1. Hjem
  2. Friluftsliv
  3. Friluftsskulane

 

Kystfriluftsskulane i Fjordane 2020.pdf

 

FRILUFTSSKULE!

Vi arrangerer 6 Friluftsskular i Fjordane, 2 i kinn, 2 i Bremanger og 2 i Solund !

Fjordane Friluftsråd arrangerer 6 Friluftsskular i medlems-kommunane våre i sommar. Friluftsskulen er eit tre dagar aktivitetsopplegg på dagtid for born og unge i alderen 9 til 13 år.

 Pris 950 kr

 

Bremanger

·       torsdag 25 -laurdag 27.juni

·       tysdag  11 -torsdag 13.August 

Kinn

·       måndag 22 -onsdag 24.juni

·       tysdag   04 –torsdag 06.august

Solund

·       måndag 22 – onsdag 24.juni

·       onsdag  12 – fredag 14.august

Vi har ein flott kystnatur, og vi vil inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen, både som ein stad og vere, ein stad å lære og ein stad å hauste. Gjennom ulike aktivitetar, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

 Vi har kajakkpadling, tur, bading og opplevingar i fjæra som hovudaktiviteter.

 Les mer og meld deg på www.fjordanefr.no eller https://www.deltager.no Søk på arrangør Fjordane Friluftsråd. Du kan og sende e-post magnus@friluftsrad.no, eller ringe 95478480.