Webp.net-resizeimage Kråka Solund rezize 1200x900.jpg Vi er igang med å organisere arbeidet med marin forsøpling for 2018

 

ASKVOLL

Vi har utplassert sekker fra Kystlotteriet hos Joker Værlandet, men sekker kan også fåast ved å kontakte Elin Sjøstrand på Askvoll Rådhus tlf. 90520126 eller 57734621

Container i Værlandet på kai til Værlandet Fiskereiskap

Container i småbåthamna Askvoll

Container på Atløy ved Atløy skule

 

BREMANGER

Det planleggjast tiltak i Kalvåg

 

FLORA

Flora Kommune ved Kaja Standal Moen tlf. 97142112 som også har oversikt over utplassering containere

 

SOLUND

Fjordkysten Friluftsråd v/Solund Leilighetshotell, kontakt Bjarte Engevik 99487500

Container på Hersvik kai

Container på Fiskerikaia Lundøy

Container i Valen ved Hardbakke Båtlag

 

 

Hei

Strandryddedagen laurdag 04.mai

Vi oppmodar om å rydde på strandryddedagen laurdag den 04.mai, og ynskjer å få melding frå lag som planlegge dette slik at vi kan melde det inn til Hold Norge Rent. Dette er ein nasjonal miljødugnad i regi av Hold Norge Rent der fleire tusen frivilige rydder strender, øyar og holmar langs kysten. Dagen vart etablert i 2011 og er Noregs største kollektive ryddedugnad

Vi trenger hjelp til å få meldt inn og registrere områder som treng å ryddast, slik at alle brukarar av www.ryddeportalen.no kan sjå kvar det er behov for å ryddast. Sendt e-post til bjarte@friluftsrad.no, eller gå inn og registrer sjølv.

Forureina område reistrerast her i  https://holdnorgerent.no/ryddeportalen  

 

 Lukke til alle!