Skule

Vi vil etterkvart tilby skulane undervisning, særskilt opp mot marint avfall/plastforureining.

Friluftsrådenes Landsforbund har også eigne sider om læring i friluft, sjå lenke

https://www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/skole-og-barnehage/laering-i-friluft/teori