Dette fikk vi til sammen i 2019!
0
kg innsamla plast Fjordkysten
0
m rydda strand
0
frivillige deltatt
0
timer brukt
0
forebyggjande tiltak