1. Hjem
  2. Friluftsliv i Fjordane
  3. Tilrettelagte friluftsområde

Korleis tilrettelegge friluftsområder;

klopper Helgeland aug2017 AK tilpasset.jpg

Klopping er ofte eit effektivt tilrettelggingstiltak her frå Helgeland. 

Korleis tilrettelegge

På våre sider om anlegg vil du finne mange praktiske råd og tips om tilrettelegging. 
Tiltaka er skildra gjennom tekst, foto og arbeidsteikning der det er aktuelt. Tilretteleggingstiltaka er i hovudsak samla inn frå friluftsråda og er tiltak desse nyttar. Enkelte produkt som er aktuelle for tilrettelegging av friluftsområde er også presentert på sidene (annonsar). Materialet er bearbeida av Friluftsrådenes Landsforbund.  Anleggssidene er berekna på dei interkommunale friluftsråda, kommunane og organisasjoner som tilrettelegg for friluftsliv. Skildring av tiltaka og teikningar kan nyttast til eigenproduksjon, men materialet kan ikkje nyttast til kommersiell produksjon uten løye frå den som har laga teikningane.

 

Sikring av friluftsområder;

http://www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/sikring-forvaltning

 

Kvifor sikre friluftsområder;

http://www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/sikring-forvaltning/hvorfor-sikre