1. Hjem
  2. Friluftsliv
  3. Tilrettelagte friluftsområder

Hvordan tilrettelegge friluftsområder;

klopper Helgeland aug2017 AK tilpasset.jpg

Klopping er ofte et effektivt tilretteleggingstiltak her fra Helgeland. 

Hvordan tilrettelegge

På våre sider om anlegg vil du finne mange praktiske råd og tips om tilrettelegging. 
Tiltakene er skildret gjennom tekst, foto og arbeidstegning der det er aktuelt. Tilretteleggingstiltakene er i hovedsak samlet inn fra friluftsrådene og er tiltak disse bruker. Enkelte produkt som er aktuelle for tilrettelegging av friluftsområde er også presentert på sidene (annonser). Materialet er bearbeidet av Friluftsrådenes Landsforbund. Anleggssidene er beregna på de interkommunale friluftsrådene, kommunene og organisasjoner som tilrettelegger for friluftsliv. Skildring av tiltakene og teikninger kan brukes til egenproduksjon, men materialet kan ikke brukes til kommersiell produksjon uten tillatelse fra den som har laget tegningene.

 

Sikring av friluftsområder;

http://www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/sikring-forvaltning

 

Hvorfor sikre friluftsområder;

http://www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/sikring-forvaltning/hvorfor-sikre