1. Hjem
  2. Marin Forsøpling
  3. Motivasjonsmidler- Søk på!

Vi har i budsjett sett med motivasjonsmidler som du kan søke på til tiltak mot marin forsøpling.

Les mer under om hvem kan søke og hva man kan søkes om støtte til.

 

Fjordane Friluftsråd har motivasjonsmidler som vi ønsker å gi ut til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak.

 

1. Hvem kan søke om tilskudd?

• Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret
• Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak 
• Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer
• F.eks. Forening, lag, innretning, skoler, korps, slik som avfallsselskap 

• Vi gir prioriet til medlemskommunene våre: Solund, Askvoll, Flora, Bremanger, Vågsøy.
• Vi ønsker å hjelpe kommunene som ligger ved kysten eller ytre fjordstrøk i Sogn og Fjordne.

Disse kan IKKE søke:
• Offentlige organer (f.eks. kommuner)
• Privatpersoner og enkeltpersonforetak 

2. Hva kan jeg søke tilskudd om fra motivasjonsmidler?

• Opprydding av marin forsøpling, og koordinering av slike prosjekter,
• Prosjekter med hensikt å forebygge marin forsøpling f.eks. Informasjonskampanjer, Utvikling av veiledningsmateriell rettet mot spesifikke grupper

Feks:

• Koordinering av ryddeaksjoner
• Transport og innlevering av avfall til godkjent mottak etter opprydding av marin forsøpling, inkludert eierløse kasserte fritidsbåter
• Transport av frivillige til og fra ryddeområdet
• Leie av utstyr

***Bruk av motivasjonsmidler skal ikke undergrave prinsippet om at opprydding skal baseres på dugnad og frivillighet. 
***Motivasjonsmidler er til prosjekter som skal gjennomføres i Norge.

3. SØK PÅ! 

Hvis du ønsker å søke, kan du svare på følgende spørsmål og sende svarene til vår strandrydding prosjektkoordinator. Konktakt info ligger under.

a. Opprydding av marin forsøpling: 

(i) Hvilket område der det skal ryddes og hvorfor akkurat dette området er valgt? f.eks. om forsøplingen i dette område medfører ekstra stor skade for natur og miljø.

(ii) hvilke praktiske utfordringer du/dere regner med å møte i forbindelse med oppryddingen?

(iii) Hvordan og hvem arbeidet skal gjennomføres. Oppryddingsarbeidet skal hovedsakelig være basert på frivillig innsats

 

b. Forebyggende tiltak: 

(i) Hvem prosjektet retter seg mot?

(ii) Hva er ideen din? Vennligst beskriv det til oss!

(iii) Hvorfor er det viktig å endre holdninger i nettopp denne målgruppen? 

(iv) Hva er utkomen(e) av ideen din? Hvordan er prosjektet effektivt med tanke på å endre holdninger?

 

Ta Kontakt Med Oss!

Webp.net-resizeimage (1) (1).jpg

E-post:  victoria@friluftsrad.no 

Tlf:  +47 48222238

Adressen:

Fjordane Friluftsråd

Komunnehuset, pb.73,

6924 Hardback