Strandrydding med Stavøy Grendalag- mai 2020

Frå 30.april til 3.mai hadde vi fokus på strandrydding på Stavøya. Dette er fjerde året Stavøy grendalag organiserer felles rydding. I år er jo alt spesielt på grunn av covid-19 pandemien, så vi kunne ikkje arrangere strandryddedag på ein like sosial måte som vi plar. I år ville Standal 4H vere med oss å rydde, det set vi stor pris på. Dei har som tradisjon å rydde søppel om våren, og lar hjelpa gå på omgang på bygdene klubben er tilknytta. I år var det Stavøy sin tur.

  StavøyGrendelag_2020 (3).jpg

 

Me laga oss også i år ein strandryddedag som vi arrangerte 2.mai. Å strandrydde saman er ein fin aktivitet å gjere samtidig som ein held avstand. Øya har mange viker, holmar og strender.

Poser og hanskar var tilgjengeleg i fleire dagar i forvegen viss nokon ville rydde åleine.

 

 

StavøyGrendelag2_2020.jpg

Familie rydder saman

 
Vi kunne ikkje vere større grupper enn 5 som rydda saman med 1 meter avstand, med mindre familiemedlemmer rydda saman.

Vi hadde to båtar på sjøen og ein traktor på land som transporterte avfallet vi samla saman.

StavøyGrendelag3_2020.jpg


Vi ryddar same område kvart år, men for kvart år klarer vi å utvide området. Det er raskare å plukke søppel som er kome inn det siste året kontra det som har låge over fleire år. Fjordane Friluftsråd gir oss poser, hanskar og «big bags» til å samle all avfallet i.
Ryddinga vara i 3 timer, og også i år fekk me samla i saman ein god del søppel som Fjordane Friluftsråd hjelp oss med å levere til renovasjonsmottak.

StavøyGrendelag4_2020.jpg

Forfatter: Elisabeth Halsne, Stavøy Grendalag

 

Påskerydding med Askrova Bygdelag, Kinn

Påska startet med at mange hytteturister og fastboende henvendte seg til Askrova Bygdelag for å få fatt på plastsekker til rydding. Jeg som representant for Askrova Bygdelag kontaktet Kinn Kommune som leverte disse til oss på rekordfart og uten noen problem, det var veldig bra! Fjordane Friluftsråd var/er også veldig engasjert og imøtekkomende på det vi trenger.

Ellers bruker vi sosiale medier til og informere alle om rydding og hvor vi har sekkene lagret. Vi brukter aktivt facebook som informasjonskanal. P.g.a. Koronasituasjonen kunne vi ikkje organisere fellesrydding, men vi anbefalte folk å rydde, så hadde vi satt opp en dato for å innhente avfallet. Alle på Askrova og Tansøy er veldig engasjerte i miljøet og ønsker å ha det fint rundt oss. Totalt antall personer som var med på ryddinga var 16stk med forskjellige tidspunkt. Ca 40sekker boss, 100 kanner, 1 bigbag boss, 1 plast kubikkstank, og 20 garnkuler ble funnet. For det meste i plastsekkene er det tau og plastbiter. Noen store presenninger ligger der også.

Vi ryddet i hht. dei plassane vi har registrert på Ryddnorge.no.

Vi har best erfaring med at personer rydder når dei har tid, så ornder vi transport av avfallet, vi mener fellesryddinger ofte krasjer med andre gjøremål.

Neste rydding blir i Devika, vedlagt bilder her. Der er det mye boss. Her må vi bruke bigbags og båt for å transportere dette ut. Vi trenger truck på kaia for å løfte dei inn til container. Vi har lokalisert et stort lastebildekk som vi har sikret i fjæra på Espeseth, her må vi ha vinsj og traktor for å få dette opp, planlagt etter lamme sesongen er over og bøndene får bedre tid.

Det er veldig viktig for oss å understreke at det er Askrova Bygdelag som tilretteleger, men fastboende og hytteturister som rydder, ikke jeg i enkeltperson som står for dette :)
92747617_2711933438876423_2869855550428938240_n.jpg

Forfatter: Henning Haugholt,