1. Hjem
  2. Marin Forsøpling
  3. Forskning - Bli med!

Forskning- bli med!

Vi arbeider med ulike forskningsprosjekter innen marin forsøpling. Vi har prosjekter som du kan være med på og vi driver vår egen forskning sammen med partnere.

 

1. Folkeforskningsprosjekter

Vi har tre prosjekter som du kan delta på. Prosjektene er rettet mot skoler, men alle kan bli med! Skolene må kunne gjøre prosjektet under faget "Natur, miljø og friluftsliv".

a. Undersøk marint avfall

Hva består det marine avfallet av og hvor kommer det fra? Gjennom dette prosjektet sorterer og registrerer du marint avfall du finner under en strandryddingsaksjon. Trykk her for å lese mer om prosjektet.

b. Jakten på mikroplasten

Nå kan elevene hjelpe forskerne med å undersøke skole- og nærområder for plast og se etter den «usynlige» mikroplasten.
Jakten på mikroplasten er tema for Forskningskampanjen 2019, i regi av Forskningsrådet, Miljølære ved UiB og forskningsinstituttet NORCE. Trykk her for å lese mer om prosjektet.

c. The great nurdle hunt

The Great Nurdle Hunt er en global kampanje som setter fokus på forsøpling fra plastpellets eller plastgranulat. Prosjektet har som mål å kartlegge og rydde plastpellets, og frivillige over hele verden inviteres til å bidra gjennom folkeforskning.
Registrer funn her: Nurdle map. Mer informasjon om kampanjen: The Great Nurdle Hunt.

 

2. Forskning sammen med partnerer

I 2019, Fjordane Friluftsråd var involvert i to forskningsprosjekter som analyserte marin forsøpling funnet langs kysten av Sogn og Fjordane,

a. Forskning med Norsk Kystkulturakademi

FF gjennomførte forskning sammen med Kystkulturakademiet og Solunds Ungdomsskole. Kystkulturakademiet har laget et opplegg som er et tverrfaglig undervisningsopplegg knyttet til læreplanene. Dette inkludere hvilke kompetansemål som kunne nås i ulike fag gjennom deltakelse i prosjektet.
Forskningsmetoden var å avgrense området på Klubbevika i Solund kommune (16 x 20 m/320 m2) og kategorisere alt plastsøppelet som fantes innenfor grensene, inkl. nasjonalitet og vekt. I løpet av sommeren hadde elevene også gravd ut 1x1 m (ca 40 cm dypt) og registrert hva de fant. Her var det mange små udefinerbare biter. I desember reiser hele ungdomsskulen tilbake til Klubbevika og plukker det som har kommet til av søppel i løpet av sommeren og høsten, i tillegg til å ta ut 5-6 snitt på ca 10x10 cm til ca 50 cm dybde fra tangbeltet og opp til skogen. Alt blir sortert og registrert.

b. Forskning med MEPEX

Mepex Consult AS har gjort analyser på 50 lokasjoner i Norge og har analysert over 6 tonn avfall og 300.000 enheter. Vi bruker dette datagrunnlaget i noen tilfeller til å lage en omregningsfaktor istedenfor å telle antall enheter.

283,093 kg avfall fra Solund og 256,81 kg fra Selje kommune ble sendt til Mepex Consult AS for analyse. Mepex Consult AS sortert søppelet og analyserte: (i) Opprinnelse (ii) Underkategori av opprinnelse (iii) Geografisk opprinnelse; (iv) Land / kontinent; (v) Alder; (vi) Produksjonsår; (vii) Vekt; (viii) Antall; (ix) Hovedmateriale (f.eks. plast, metall); og (x) Underkategori-materiale (f.eks. HDPE, LDPE).

De kategoriserte deretter avfallet som ble funnet etter vekt (kg) og antall for å se toppavfallet som ble funnet. Avfall ble også sortert etter vekt (kg) og antall for radetiketter: (i) Konstruksjon; (ii) Fiske og oppdrett; (iii) Annen industri; (iv) Andre kilder; (v) Personlig bruk; (vi) Vei; og (vii) Ukjent opprinnelse.

Trykk her for resultatene

Eksempler av resultatene fra Mepex Consult AS:

     

Kilder

Sum av vekt (kg)

Sum av mengde

Konstruksjon
Fiske og akvakultur
Annen industri
Andre kilder
Personlige eiendeler
Veier
Ukjent opprinnelse
Totalsum
0.13%
43.27%
5.20%
3.36%
10.57%
0.06%
37.42%
100.00%
1.34%
28.86%
13.79%
0.03%
20.33%
0.03%
35.62%
100.00%