1. Hjem
 2. Marin Forsøpling
 3. Hva jobber vi med i 2020?

Dette jobber vi med i 2020

 

Prosjektet Rydd Sogn og Fjordane har fire hovedfokus områder: 

 1. Fjerne marin forsøpling i Sogn og Fjordane med fokus på dugnadsinnsats; 
 2. Utvikle forebyggende tiltak mot marin forsøpling med relevante aktører i Sogn og Fjordane; 
 3. Samfunnsvitenskapelig forskning om marin forsøpling; 
 4. Være en informasjons- og nettverksport for marin forsøpling for lokal befolkningen.

Vi arbeider mot å:

 • Motivere og inspirere lokale grupper til å organisere strandryddingsaksjoner, særlig skoler
 • Motivere og inspirere lokale grupper til å organisere sine egne forebyggende tiltak, særlig skoler
 • Foresterke dialogen mellom aktører som arbeider med å redusere marin forsøpling (organisasjoner, kommuner, avfallsselskaper)

Viktige datoer:

 • Strandryddeuka: 27. april – 3. mai 2020
 • Strandryddedagen: lørdag 2. mai 2020
 • Grunnet koronavirusutbruddet er Strandryddeuka 2020 utsatt til høsten.
  Inntil videre har vi alternative aktiviteter som du kan bli med på!

 

 

Nye spennende aktiviteter i april og mai!

Grunnet koronavirusutbruddet, vil aktiviteter denne våren bli litt anderledes. Dugnader og andre aktiviteter som inkluderer store grupper må dessverre utsettes til senere; dette inkluderer den nasjonale Strandryddeuken og undervisningsaktiviteter med skoler. Men det er fortsatt flere alternative aktiviteter alle kan gjøre. Les under om hva du kan gjøre, viktige hensyn, og nye permierer!

 

Hva kan du gjøre?

 1. Rydde sammen med familien din eller de du bor med. En aktivitet du kan gjøre for å få litt frisk luft, bidra til bedring av miljøet og litt trening kanskje?! Det er fortsatt mulig å rydde som familie/gruppe på inntil fem personer. Det kan bidra til å øke immunforsvaret ditt, kanskje til og med være en meditasjon og tilfredsstillende. Les informasjon nedenfor hvordan dere kan rydde trygt og ta hensyn i denne tiden.

 2. Registrere forsøplede områder i området ditt i Ryddeportalen. Hvis dere kommer over forsøpling når dere er ute på tur e.l., oppfordrer vi til å registrere dette i Ryddeportalen, slik at vi kan rydde målrettet når oppryddingen kommer i gang igjen. Les mer her og her.

 3. Bli med på Undersøk marint avfall med NORCE og Miljølære eller på The Great Nurdle Hunt. En aktivitet som er perfekt for lærere og elever “stuck at home”. Kanskje en ide for et elevprosjekt? Les mer om folkeforskning her.

 4. Adopter en bit av Norge. Adopter et område som du ønsker å ta vare på over tid og som du kan rydde når oppryddingen er i gang igjen.

 5. Ulike aktiviteter du kan gjøre hjemme. Vi har laget en liste av forebyggende tiltak inspirasjon og andre ressurser, f.eks. undervisningsaktiviteter, filmer og dokumentarer, lage kunst, til og med kanskje gjenbruk det du finner?

 

Endringer av aktiviteter

 • Under denne perioden må vi unngå å samles i grupper. Dette betyr at alle aktiviteter som involverer samling av mer en 5 personer må bli avlyst; dette inkluderer strandryddeaksjoner og undervisningsaktiviteter med skoler.

 • Hvert vår rydder dere mange tonn avfall, og for å håndtere avfallet er vi derfor avhengig av et nært samarbeid med avfallsselskapene- NOMIL, NGIR, SUM og SAR. Avfallsselskapene har begrenset kapasitet og skal ikke belastes med avfall fra ryddeaksjoner i nåværende situasjon. NGIR, SUM og SAR er åpen som vanlig i våre områder, men de må nå først og fremst utføre sine kritiske samfunnstjenester i form av transport og behandling av avfall fra husholdninger, sykehus, i det offentlige rom m.m.

 • Frivillige må IKKE levere avfall til gjenvinningsstasjoner. Dette øker risikoen for smittespredning blant frivillige og de som jobber på gjenvinningsstasjonene
  • Du kan levere avfall til våre offentlige utplassert kontainere. Hvis det ikke er en kontainer i området ditt kan du ta kontakt med oss. Kanskje vi kan sette ut en kontainer i området ditt.

 • Frivillige må IKKE hente ryddeutstyr fra vårt vanlige utstyrslag. Dette er fordi viruset kan leve på ulike materiell i noen dager. Henting av utstyr fra utstyrslag øker risikoen for smittespredning blant frivillige.
  • Vi anmoder alle frivillige om å vente med å hente ryddeutstyr til etter påske, men distributører kan fortsatt bestille utstyr. Hvis du vil hente utstyr før påske må du ta kontakt med oss. 

 • Strandryddeuka 2020 er utsatt til høsten


Viktige hensyn og forsiktighet

- Redningspersonalet er begrenset, så vennligst bare gå turer i områder som er TRYGT og alltid fortell noen hvor du planlegger å gå.

- Vi anbefaler deg til å plukke avfall langs gatene og på strender som IKKE er utsatt.

- Bare gå ut i gode værforhold.