1. Hjem
 2. Marin Forsøpling
 3. Inspirasjon til forebyggende tiltak

Inspirasjon til forebyggende tiltak

Hva mener vi når det gjelder forebyggende tiltak mot marin forsøpling? Dette gjelder alle ideer du tenker på som stopper avfallet fra å havne i havet. Dette inkluderer informasjonskampanjer som setter problemet i spotlyset og oppmuntrer til holdningsendring. Les under som en start for å få inspirasjon!

 

PLASTFRIE STEDER

Er du en medlem av en skole, bedrift, organisjon eller lag? Her er tips du kan begynne med for å arbeide mot å bli et plastfri sted!

 1. Forme en gruppe som her ansvar og tildele en leder. f.eks. elevråd, bærekraftsleder osv.
 2. Komme frem med 3 tiltak dere kan gjøre for å redusere plastforbruk og forbedre resirkulering
 3. Sette et mål! Sette en tid innen dere vil oppnåd målet eller kanskje et mål ang. mengde plast du håper å redusere?
 4. Lage en kampanje! Lage og skrive ut plakater, holde et møte, skrive på fb eller gruppechater, holde et arrangement.

Inspirasjon:

 • Identifisere og forby engangsbruktplast (kaffe- og vannkopper, flasker, enpersonspakning/emballasje)
 • Sørge for at alle rom har resirkuleringsstasjoner
 • Identifisere ditt største forbruk av plast . Kan du finne et alternativ eller legge press på leverandør?
 • Bytte ute drikkemaskiner som bruker engangskopper
 • Plastri lunsjdag
 • Skrive et brev til kommunen din

FORME EN MOTSTANDSGRUPPE

Vet du om årsaker til forsøpling i ditt område? Ser du unødvendig plastforbruk? Vil du ha en måte å gjøre noe med dette?

VISE EN FILM

PLASTRFRI KLÆR

https://www.framtiden.no/gronne-tips/klar/slik-unngar-du-klar-av-plast.html

MENSKOPP KAMPANJER

Rapportere saker til kommunen eller oss hvis du vet om årsaker til forsøpling i området ditt.