BLI MEDLEM AV FJORDANE FRILUFTSRÅD!

Dette er helt gratis! Vi oppfordrer alle organisasjoner, skoler, bedrifter m.m. som er vil kjempe mot marin plast til å bli med. Det er en måte du kan vise at du støtte vårt arbeid til å ta vare på naturen og at alle skal få mulighet til friluftsliv.

Les under hvem som er medlem hos oss!

Kommuner

Skoler

Organisajoner/Lag

Grendelag/Bygdelag

Bedrifter