1. Hjem
 2. Marin Forsøpling
 3. Motivasjonsmidlar

MOTIVASJONSMIDLAR 2021

Vi har satt av midlar i årets budsjettet som du kan søke på for tiltak mot marin forsøpling.

Les meir under om kven som kan søke og kva det kan søkes om støtte til.

 

Fjordane Friluftsråd har motivasjonsmidlar som vi ynskjer å gi ut til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling. Dette inkluderar forebyggande tiltak og opprydding.

 

1. Kven kan søke om tilskot?

• Stiftelsar registrert i einheitsregisteret, frivillige og ideelle organisasjonar;
• Private virksomheter som ikkje er enkeltpersonforetak;
• Sjølvstendige kommunale/interkommunale selskap og samarbeidsorgan;
• T.d. Foreiningar, lag, skulea, korps, idrettslag, avfallsselskap osb.

Vi prioriterar tiltak i medlemskommunane våre: Solund, Askvoll, Kinn, Bremanger, Stryn og Stad.
I tillegg vil vi støtte tiltak i tilgrensande kommunar i heile Nordfjord, Sunnfjord og Ytre Sogn; altså kommunane Gulen, Høyanger, Hyllestad, Fjaler, Sunnfjord og Gloppen.

Disse kan IKKJE søke:
• Offentlige organer (f.eks. kommunar);
• Privatpersoner og enkeltpersonforetak. 

 

2. Kva kan jeg søke om tilskudd til ifra motivasjonsmidlane?

• Prosjekter med hensikt å forebygge marin forsøpling f.eks. informasjonskampanjer, utvikling av veiledningsmateriell rettet mot spesifikke grupper.
• Opprydding av marin forsøpling og utgifter knytt til slike aksjoner;

Feks:
• Transport og innlevering av avfall til godkjent mottak etter opprydding av marin forsøpling, inkludert eierløse kasserte fritidsbåter
• Transport av frivillige til og fra ryddeområdet
• Leie av utstyr, refusjon av drivstoff og bruk av privat båt/bil/hengar/ATV/traktor.

 

Motivasjonsmidler kan IKKJE brukes til:
• Lønn eller administrative utgifter, bruk av motivasjonsmidler skal ikkje undergrave prinsippet om at opprydding skal baseres på dugnad og frivillighet.
• P
rosjektar utenfor Norge.

 

3. SØK I VEI! 

Hvis du ønsker å søke, kan du svare på følgende spørsmål og sende svarene til vår prosjektkoordinator for strandrydding. Konktaktinfo ligger under.

a. Opprydding av marin forsøpling: 
 1. Fortell oss litt om kven som søker
 2. Hvilket område har dere tenkt til å rydde?
 3. Kor mange(ca.)? 
 4. Når vil aksjonen finne sted?
 5. Kva trenger dere hjelp med? F.eks. transport, henting og levering av søppel, utstyr, mat til dagen(grill?), osv.
 6. Kvifor vil dere rydde dette området?
 7. Kva forventer du å oppnå med dagen?
 8. Vil du adoptere ei strand?: Holdnorgerent. Ved å adoptere ei strand tar dere ansvar år etter år for å rydde jevnlig på dette området 

 

b. Forebyggende tiltak: 
 1. Kven retter prosjektet seg mot?
 2. Kva er ideen din? Vennligst beskriv det for oss!
 3. Kvifor er det viktig å endre holdninger i nettopp denne målgruppen?
 4. Kva vil du oppnå med ideen din?
   

Ta Kontakt Med Oss!

E-post: thea@friluftsrad.no 

Tlf:  +47 48222238

 

Besøksadresse: 

Solund Brygge, 
6924 Hardbakke

Horne Brygge
6900 Florø