1. Hjem
  2. Marin Forsøpling
  3. Om Rydd Sogn og Fjordane

Om prosjektet Rydd Sogn og Fjordane

Fjordane Friluftsråd, finansiert av Miljødirektøret, koordinerer strandrydding og forebygende tiltak mot marin forsøpling. Vi dekker kysten og ytre fjordstrøk i Vestland og medlemskommunene våre er Bremanger, Kinn, Askvoll og Solund.

Vi kan hjelpe dere med å organisere din egen strandryddingsaksjon, rapportere plast i ditt området og opprette din egen forebyggende tiltak. Vi har satt av motivasjonsmidler i budsjettet som organisasjoner/lag/skoler kan søke på hvis man har ideér mot marin forsøpling f.eks. strandrydding, opplæringsaktiveteter, og andre forebygging tiltak.

 

Visjonen vår: å vise befolkning problemet og inspirere alle til å ta vare på naturen.

Prosjektet har fire hovedfokus områder:

  1. Fjerne marin forsøpling i Sogn og Fjordane med fokus på dugnadsinnsats; 
  2. Utvikle forebyggende tiltak mot marin forsøpling med relevante aktører i Sogn og Fjordane; 
  3. Samfunnsvitenskapelig forskning om marin forsøpling; 
  4. Være en informasjons- og nettverksport for marin forsøpling for lokal befolkningen.
 

Les mer hvordan du kan bidra og hvoran vi kan støtte deg!

  Webp.net-resizeimage (1).jpg