RESSURSER

Her deler vi ressurser med dere om marin forsøpling!

 

Undervisnings materiell til skoler

Oslofjordens Friluftsråd har utarbeidet et undervisningsopplegg om marin forsøpling for skolens 7. og 10. trinn.

Trykk her for lærerhefte

Trykk her for elevhefte

Trykk her for en video om marin forsøpling (13 minutter)

Trykk her for en powerpoint om marin forsøpling


Miljøskole har samlet videoer om marin forsøpling

Trykk her for ulike videoer fra NRK Skole og LOOP miljøskole

 

Forebyggende tiltak

Surfers Against Sewage er en Britisk organisajon som er et initiativ som samler enkeltpersoner, grupper, bedrifter og organisasjoner for å redusere mengden plast vi bruker.

Trykk her for Toolkits til skoler, bedrifter, arrangementer, samfunn og hjem

Parley for Ocean er en amerikansk organisasjon som presenter en måte å kjempe mot problemet ved modellen "Avoid, Intercept, Redesign"

Trykk her for å lese mer 

 

FAQS om plast

https://ourworldindata.org/faq-on-plastics

 

Rapporter

Trykk her Miljødirektoratet sin rapport "Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014

 

HMS veileder og ROS-analyse