1. Hjem
  2. Marin Forsøpling
  3. Strandryddeveka 2021

HNR_SRU_Facebook_alternativ_1_Nynorsk (1).jpg

 

Bli med på Strandryddeveka 2021, 22.-19. september!

Om ikkje lenge er det duka for strandryddeveka (11.-19. september), og den store strandryddedagen laurdag 18. september. Vi ynskjer derfor å oppfordre alle privatpersonar, frivillige lag, organisasjonar, skuleklassar og bedriftar i fjordstrøk av tidlegare Sogn og Fjordane om å bidra i kampen mot marin forsøpling.

På våre nettsidar finn du oversikt over kor du finn utstyr og kor du kan levere inn avfall gratis. For større aksjonar kan det settjes ut strandryddekonteinarar i ditt område. Treng de hjelp med, eller har spørsmål om handtering av avfall, ikkje nøl med å ta kontakt med meg FØR dykk ryddar

Finn plassar du kan rydde, og meld ifrå om marin forsøpling på www.Ryddenorge.no eller Rydde-appen. Her registrerar du òg kor du har rydda. 

Hugs at du kan søke om Motivasjonsmidlar til strandrydding og forebyggjande tiltak. Motivasjonsmidlar er ein støtteording for å motivere til aktivitet og arbeid mot marin forsøpling.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Thea Båtevik! 
Epost: thea@friluftsrad.no 
Tlf: +47 48 22 22 38 

 

Du kan òg bli med på Strandryddeseglas med Loyal