1. Hjem
 2. Marin Forsøpling
 3. Strandrydding
 4. Før Fuglene Kommer

Før fuglene kommer

Før fuglene kommer har som mål å rydde viktige hekkeområder for marin forsøpling før hekketiden starter og før ferdselsforbudet trer i kraft 15. april. Her finne du en liste over sjøfuglreservater i området vårt og hvordan å ta vare på disse områdene.

 

Sjøfuglereservater

Formålet med sjøfuglreservater er ofte beskrevet slik: “Førstemål med vernet er å gi sjøfuglane gode og trygge livsvilkår, og å ta vare på et viktig hekke-, trekk- og overvintringslokalitet for sjøfugl med naturleg tilhøyrande vegetasjon og dyreliv." Dette er områder som ofte sliter med marin forsøpling og dermed truer norges fugleliv. Fuglane forveksler blant annet plast med mat eller vikler seg inn gammelt tauverk, garnrester o.l. Fuglene sulter i hjel, kveles, drukner eller dør av infeksjonar.

Derfor prioriterer vi disse områdene. Vi organisere ryddeaksjoner her og ber om hjelp fra lokale grupper. Om du bor i nærheten eller har en hytte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss!

Det er velidg krevjande å fjerne avfallet fra områdene fordi dette ofte er områder som det er vanskelig tilgjengelig. Vi har kunnskap og kompetanse til å støtte deg med all logistikk du trenger og å hjelpe til med å rydde områdene fri fra plast før fuglene kommer!

 

Solund Kommune

 • Indrevær naturreservat
 • Utvær naturreserva
 • Mågøyane naturreservat
 • G​åsvær naturreservat

Askvoll Kommune

 • Sørværet naturreservat
 • Kvitingane naturreservat
 • Raudøy naturreservat
 • Håsteinen naturreservat
 • Moldvær naturreservat
 • Ryggsteinen naturreservat
 • Smelvær naturreservat
 • Senholmen naturreservat
 • Skardholmen naturreservat
 • Bunesholmane naturreservat.

Kinn Kommune: gamle Vågsøy

 • Einevarden naturreservat
 • Klovningen naturreservat

Kinn Kommune: gamle Flora

 • Ytterøyane naturreservat
 • Kvalsteinane naturreservat
 • Nærøyane naturreservat
 • Nærøyane fuglefredingsområde
 • Gåsøy naturreservat

Bremanger Kommune

 • Frøyskjera naturreservat