Leveringsplasser

Vi har flere leveringssteder i Askvoll, Bremanger, Kinn og Solund. Vi ønsker at det blir gratis for å levere søppel i fra strandrydding, men per i dag er det ikke gratis på hvert sted. Hvis det er ikke gratis i området ditt kan du søke til oss om refusjon under våre motivasjonsmidler for å dekker kostnadene.

Før du leverer, husk å registrere aksjonen på Hold Norge Rent sin Ryddeportalen eller fortelle oss slik at vi kan gjøre dette!

NB! Med utgangspunkt i Regjeringens nye restriksjoner og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset må frivillige IKKE levere avfall til gjenvinningsstasjoner. Dette øker risikoen for smittespredning blant frivillige og de som jobber på gjenvinningsstasjonene.

Du kan levere avfall til våre offentlige utplassert kontainere. Hvis det ikke er en kontainer i området ditt kan du ta kontakt med oss. Kanskje vi kan sette ut en kontainer i området ditt.

Askvoll

Offentlige kontainer ved Værlandet Fiskeredskap

 • Åpen hele tiden
 • Ta kontakt med sjefen Audun

SUM Gjenbruksstasjonen i Olsetvikane, Askvoll

 

Bremanger

Ingen offentlige kontainer: ta kontakt med oss hvis du vil har en!

NOMIL Gjenbruksstasjon i Svelgen

 • Gjenbruksstasjonen i Svelgen ligger på nordsiden av nordgulen på vei mot Dyrstad
 • Åpningstider: Onsdag kl 13.00 – 19.00
 • Gratis levering

NOMIL Smørhamn Miljøstasjon ved Kalvåg

 • Gjenbruksstasjonen i Ytre Bremanger ligger ved fergekaia i Smørhamn
 • Åpningstider: Tirsdag kl 13.30 – 19.00
 • Gratis levering

Kystplanke Kalvåg

 • Kystplanken, med lodd til kystlotteriet, ligger på Knutholmen
 • Åpningstider: hele tiden
 • Gratis levering

 

Kinn

Kontainer på Haffen, Florø Sentrum

 • Lukket kontainer- ta kontakt med oss for koden
 • Åpningstider: åpen hele tiden hvis du har koden
 • Gratis levering

SAR Renovasjonsselskap

 • Gjenviningstasjon litt øst for Florø
 • Åpningstider: Mandag - Fredag kl 8:00 - 15:30
 • Her er det ikke gratis (du kan søke om refusjon fra oss)

Vedvik gjenbruksstasjon

 • Gjenbruksstasjonen i Måløy ligger ved Vedvik på Nordvågsøy 
 • Åpningstider: Mandag kl 15.00 – 19.00 og Torsdag kl 11.00 – 15.00
 • Her er det ikke gratis (du kan søke om refusjon fra oss)

Kystplanke Måløy

 • Kystplanke med lodd for kystlotteriet
 • Åpningstider: hele tiden
 • Gratis levering

 

Solund

Kontainer ved Valen Båtlag, Hardbakke

 • Åpen kontainer
 • Åpningstider: åpen hele tiden
 • Kontaineren står rett på kaien
 • Gratis levering

Kontainer ved Selstad AS på Lundøyna, Ytre Sula

 • Åpen kontainer
 • Åpningstider: 
 • Kontaineren står rett på kaien
 • Gratis levering
 • Ring 41 73 98 95, for å avtale levering