Min bit av Norge

Er det et område rundt deg som alltid er forsøplet og som trenger litt ekstra vedlikehold? Da er Min bit av Norge det perfekte initiativet for deg!

Dette er et helårstilbud til de som vil være med hvert eneste år å sørge for at et område av Norge er ryddet for marint avfall. Dette initiativet ble tidligere kalt "Adopter en strand" og ble lansert høsten 2017. Ved å bli med på dette vil du forplikte deg til å rydde et område minst en gang i året, hvert år. Målet med Min bit av Norge er å forebygge forsøpling av miljøet og engasjere frivillige til rydding av marint avfall i naturen. Dette prosjektet er Hold Norge Rent sitt initiativ og du kan lese mer om dette her.

Dette er eit prosjekt som alle kan være med på. Om du er en gruppe, lag, organisasjon, skoleklasse, barnehage, bedrift eller familie passer dette tilbudet for deg. Det gjelder bare å tilpasse størrelsen på området etter størrelsen på gruppa. Området som blir valgt ut bør være tilpasset gruppen som rydder der, dvs. er det en skoleklasse bør området være lett tilgjengelig og i lett topografi, er det en familie bør det ligge plassert slik at familien enkelt kan komme til. 

For å finne ut hvordan å melde seg på til dette prosjektet se HoldNorgeRent sine sider, eller ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg. 

3.jpgBilde: her er et eksempel på et område som kunne vært adoptert. Foto av: Jonas Olseng Vik