1. Hjem
  2. Marin Forsøpling
  3. Våre prosjektar
  4. Om Rydd Sogn og Fjordane

 

Om prosjektet Rydd Sogn og Fjordane

 

Fjordane Friluftsråd, finansiert av Miljødirektoratet, koordinerar strandrydding og førebyggande tiltak mot marin forsøpling. Vi dekker kysten og ytre fjordstrøk i "gamle" Sogn og Fjordane og medlemskommunane våre er Bremanger, Kinn, Askvoll, Stad, Stryn og Solund.

 

Vi kan hjelpe med å organisere strandryddingsaksjonar, handtere marint avfall frå ryddeaksjonar, rapportere og kartlegge plastforsøpling i ditt området eller opprette førebyggande tiltak.
Vi har satt av motivasjonsmidlar i budsjettet som organisasjonar/lag/skuler kan søkje på om ein har idéar i arbeidet mot marin forsøpling. Det kan være strandryddingsaksjonar, opplæringsaktivitetar, temakveldar og andre førebyggande tiltak.

 

 

 

Visjonen vår: å vise befolkninga problemet og inspirere til å ta vare på naturen.

Prosjektet har fire fokusområde:

  1. Fjerne marin forsøpling i Sogn og Fjordane med fokus på dugnadsinnsats; 
  2. Utvikle førebyggande tiltak mot marin forsøpling med relevante aktørar i Sogn og Fjordane; 
  3. Samfunnsvitenskapeleg forsking om marin forsøpling; 
  4. Vere ein informasjons- og nettverksport for marin forsøpling for lokalbefolkninga.

 

 

 

 

Les meir om korleis du kan bidra og kordan vi kan støtte deg her!

  Webp.net-resizeimage (1).jpg