1. Hjem
  2. Marin Forsøpling
  3. Våre prosjektar
  4. Om Skuleturnè for Havet

Skuleturnè for havet er i gang! 

Fjordane Friluftsråd reiser på Skuleturnè for havet saman med Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane. I løpet av skuleåret 2021-2022 skal vi på heile 60 skulebesøk i kommunar som tilhøyrer "gamle" Sogn og Fjordane. Vi vil drive med alt frå å undervise om plastens miljøproblem og marin forsøpling i klasserommet, til faktiske strandryddedagar. Prosjektet er finansiert gjennom prosjektmidlar frå Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond. 

Ta kontakt med Roger Auset hvis du har spørsmål angåande Skuleturnè for havet, eller om din skule ynskjer skulebesøk. 

Epost: roger@friluftsrad.no

Tlf: 94 80 09 69