1. Hjem
 2. Motivasjonsmidlar

MOTIVASJONSMIDLER

Vi har satt av midler i budsjettet som du kan søke på for tiltak mot marin forsøpling.

Les mer under om hvem som kan søke og hva det kan søkes om støtte til.

 

Fjordane Friluftsråd har motivasjonsmidler som vi ønsker å gi ut til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling. Dette inkluderer forebyggende tiltak og opprydding.

 

1. Kven kan søke om tilskot?

• Stiftelser registrert i enhetsregisteret, frivillige og ideelle organisasjoner;
• Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak;
• Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer;
• F.eks. Forening, lag, skoler, korps, idrettslag, avfallsselskap osv.

Vi prioriterar tiltak i medlemskommunane våre: Solund, Askvoll, Kinn, Bremanger, Stryn og Stad.
Vi ønsker å hjelpe kommunene som ligger ved kysten og ytre fjordstrøk i Sogn og Fjordane.

Disse kan IKKJE søke:
• Offentlige organer (f.eks. kommuner);
• Privatpersoner og enkeltpersonforetak. 

2. Hva kan jeg søke om tilskudd til ifra motivasjonsmidlene?

• Prosjekter med hensikt å forebygge marin forsøpling f.eks. informasjonskampanjer, utvikling av veiledningsmateriell rettet mot spesifikke grupper.
• Opprydding av marin forsøpling og koordinering av slike aksjoner;

Feks:
• Koordinering av ryddeaksjoner
• Transport og innlevering av avfall til godkjent mottak etter opprydding av marin forsøpling, inkludert eierløse kasserte fritidsbåter
• Transport av frivillige til og fra ryddeområdet
• Leie av utstyr

 

Motivasjonsmidler kan IKKJE brukes til:
• Offentlige organer (f.eks. kommuner);
• Privatpersoner og enkeltpersonforetak.
• Lønn eller administrative utgifter til de som organiserer aksjoner, bruk av motivasjonsmidler skal ikkje undergrave prinsippet om at opprydding skal baseres på dugnad og frivillighet.
• Innkjøp av nytt utstyr
• P
rosjektar utenfor Norge.

 

3. SØK I VEI! 

Hvis du ønsker å søke, kan du svare på følgende spørsmål og sende svarene til vår prosjektkoordinator for strandrydding. Konktaktinfo ligger under.

a. Opprydding av marin forsøpling: 
 1. Fortell oss litt om kven som søker
 2. Hvilket område har dere tenkt til å rydde?
 3. Kor mange(ca.)? 
 4. Når vil aksjonen finne sted?
 5. Kva trenger dere hjelp med? F.eks. transport, henting og levering av søppel, utstyr, mat til dagen(grill?), osv.
 6. Kvifor vil dere rydde dette området?
 7. Kva forventer du å oppnå med dagen?
 8. Vil du adoptere ei strand?: Holdnorgerent. Ved å adoptere ei strand tar dere ansvar år etter år for å rydde jevnlig på dette området 

 

b. Forebyggende tiltak: 
 1. Kven retter prosjektet seg mot?
 2. Kva er ideen din? Vennligst beskriv det for oss!
 3. Kvifor er det viktig å endre holdninger i nettopp denne målgruppen?
 4. Kva vil du oppnå med ideen din?
   

Ta Kontakt Med Oss!

E-post: johannes@friluftsrad.no 

Tlf:  +47 48222238

Adresse:

Fjordane Friluftsråd
Kommunehuset, pb.73,
6924 Hardbakke