1. Hjem
  2. Om oss
  3. Medlemskommunar

Askvoll kommune

  Askvoll.jpg

Kystkommunen Askvoll består av kommunesenteret Askvoll, bygdene Kvammen, Stongfjorden, Holmedal og øygruppene Atløy, Værlandet og Bulandet.

Fra kommunesenteret Askvoll kan du boltre deg i kortreiste godt merka turløyper fra sentrum rundt Prestemarka, oppover Askdalen, til Blåfjellet eller Fristadfjellet. På Øyra er det badestrand, og klatrepark m.m. Askvoll har naturen helt innpå seg, og du trenger ikke fare langt for å få de gode naturopplevelsene.

Et flott turmål med båt er til Alden også kalt "Den Norske Hest" som reiser seg hele 481 m.o.h. Her er det tilrettelagt med flytebrygge. Fra denne toppen ser du det meste av øyriket omkring. Men, det er også flotte fjell å gå på både på Atløy, i Askvoll og ikke minst fjellryggen som går mellom Stongfjorden og Dalsfjorden, der "Dronninga" Blegja troner med sine 1304 m.o.h som den høyeste toppen i Fjordkysten sin region. En kan faktisk se Jostedalsbreen og de 7 fjellene rundt Bergen fra denne toppen en klarværsdag. Men, Blegja er for erfarne fjellfolk.

Askvoll har et aktivt organisasjonsliv og i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er det listet opp mange tiltak;

Det er for feltet friluftsliv tildelt spillemidler til sanitæranlegg for kajakk i Bulandet svømmehall. I skrivende stund blir dette anleggselementet ferdigstilt. Trim- og orienteringsgruppen i Askvoll og Holmedal IL har revidert orienteringskart for Askvollmarka. Askvoll og Fjaler kommune har i tett samarbeid med IST Barnas Turlag i Askvoll og Fjaler og idrettslagene lansert TiTur Dalsfjorden med 5 topper på Fjaler-siden og 5 på Askvoll-siden. Når en har besøkt alle toppene og har registrert seg, får en premie og er med på trekking av et gavekort. Tiltaket har utløst myke aktivitet som ble illustrert av de mange besøk på toppene av både innbyggerene og tilreisende. I tillegg har prosjektet bidratt til at turstiene har blitt bedre merket grunnet tilbakemeldinger frå turgåere som ikke har gått stiene før.

Friluftsområde Øyra i Askvoll sentrum er et prioritert område i kommunedelplanen. Her har det blitt etablert klatrepark som har bidratt til at området har fått et større mangfold av aktiviteter. Askvoll vel er svært aktivt på området, og har etablert en badebrygge som har vært mye brukt om sommeren, og som viser seg å være et positivt bidrag til svømmeopplæringen. Baderampen har ikke blitt etablert ennå, og det er et tiltak som må bli prioritert slik at området blir lagt til rette for flere.

Hjemmside: https://www.askvoll.kommune.no/

Aktiviteter i Askvoll: https://www.fjordkysten.no/om-regionen/kommunar/askvoll 

 

 

Bremanger kommune

Bremanger_komm.svg.png

Bremanger er en kystkommune med spredd bosetningsstruktur. Med et areal på 832 km2 er det den største medlemskommunen av Fjordkysten Friluftsråd.

Landskapet er mangfoldig med høye fjell, isbreer, fjorder og øyer. Her er Ålfotbreen landskapsvernområde, sjøklippen Hornelen og lange hvite badestrender i Bremangerpollen. Svelgen er kommunesenter. Mange av vassdragene i kommunen er regulerte, men enda fins det store områder av urørt natur

I Bremanger kommune er det et turlag som dekker hele kommunen, Keipen turlag. De har merket stier etter retningslinene til DNT. Grunneigere, grendalag og idrettslag merker turstier og løype. Turlaget arrangerer guidede turer på alle nivå, gjennom hele året. Andre lokallag i Sogn og Fjordane Turlag arrangerer også turer i deler av Bremanger 

Det er gode muligheter for å drive med roing, kano, kajakk og annen sjøsport i Bremanger kommune. Fra naturen sin side har kommunen gode forhold både i ferskvann og saltvann. 

Utferder knyttet til jakt og fiske utgjør for mange en stor del av friluftslivet. Tilrettelegging for jakt og fiske er en oppgave som de lokale grunneigerlagene i samarbeid med viltforvaltningen i kommunen tar seg av.  Aktivitetene til Kystlagene Hornelen og Kalvåg er i hovedsak knyttet til maritimt friluftsliv. Kystlagene legger til rette for aktiviteter som roing og seiling, både utstyrsmessig og ved opplæring

Kommunen har tilrettelagt badeplasser i Bontelabo i Kalvåg, Gloføyk i Skatestraumen, Hauesanden på Davik og Grotlesanden i Bremanger. Bontelabo, Gloføyk, Hauesanden og Grotlesanden har vei, parkeringsplass og toalett/ dusj i servicebygg. Noen av badeplassene er tilrettelagt for funksjonshemmede brukere. Etter at fastlandssambandet åpnet i 2012/2013 opplevdes en økning til Grotlesanden fra store deler av regionen. Grotlesanden har blitt en regional badeplass og rekreasjonssted.

Hjemmeside: https://bremanger.kommune.no/

Aktiviteter i Bremanger: https://www.fjordkysten.no/om-regionen/bremanger-kommune-p807653

 

 

Kinn kommune

Kommunevåpen kinn.JPG

Kinn er en kommune i Vestland fylke. Kommunen ble til ved sammeslåing av Flora og Vågsøy kommuner, og den nye storkommunen Kinn vil dermed deles i to av Bremanger kommune. De to nye kommunesentrene Måløy og Florø ligger 100 kilometer fra hverandre. Opprettelsen av Kinn kommune er del av en landsomfattende kommunereform i 2020.

Kinn er en øykommune. Flora ligger ytterst i Sunnfjord, mens ved munningen av Nordfjord ligger øyene Vågsøy, Silda, Husevågøy og Gangsøy. De høyeste fjelltoppene i Kinn kommune er Synnevahornet på 689 moh på fastlandet og Veten på 613 moh på Vågsøy.

Landskapet i Kinn kommune er bergfylt. Berggrunnen består av gneis som hører til gneisregionen. Nord for Norddalsfjorden er det fjell av devonske sandsteiner og konglomerater som tilhører devonfeltene på vestlandet. Devonbergartene finnes også på øyene nordvest for Florø og i et område ved bunn av Eikefjorden. I den sørlige delen av kommunen er det kambrosilurisk skifer med innslag av eruptive bergarter, hvorav flere mindre felt inneholder olivin. 

Det finnes mange fine friluftslivsmuligheter i kommunen med flotte merka løyper, sportsfiske, dykking, fugleobservasjoner, fotturer, kajakpadling. Denne kommunen har en rekke fine naturopplevelser å by på med sin varierte og skjønne natur. Du vil finne alt ifra høye fjell til en skjærgård og skogsareal. Noen ganger vil du til og med få se disse typene natur slått sammen som på øya Hovden.

Kommunen har flere fine badesteder, men en som virkelig skiller seg ut er Refviksanden. Dette er en vakker og idyllisk sandstrand med campingplass. Sørstrand folkepark er en mer urban tilretning med badeplass, grillplass, benker og bord tilgjengelig for alle.

I løpet av sommerhalvåret vil det være arrangement som Kinnaspelet, verdens lengste sildebord og hav- og fjellsportfestivalen Våt moro.

Hjemmeside: https://kinn.kommune.no/ 

Aktiviteter i Kinn: https://www.fjordkysten.no/om-regionen/kommunar/kinn

 

 

Solund kommune

Kommunevåpen Solund

Solund er kystkommunen på nordvest siden av munningen til Sognefjorden og er en ren øykommune med 1700 holmer og skjær. Om lag 15 av øyene har fast bosetning. Kommunesenteret Hardbakke ligger midt i kommunen på vestsiden av den største øyen Sula. De mange øyene og sundene gjør at friluftsliv på sjøen, for eksempel padling har særs gode vilkår, men her er og mange flotte turområder med merkede stier til fjelltopper og langs myrlende. Krakhellenipa med sine 569 m.o.h er den høyeste toppen. Frå Pollatinden sine 541 m.o.h er det flott utsikt i alle himmelretninger, og en ser nordover Fjordkysten Friluftsråd sitt vakre kystlandskap.

Hardbakke kan by på mange turløyper i nærområdet, og en fin tur er rundt Ravnenipa der en avslutter på den gamle postveien fra Hop. I Ytre Sula er det også mange fine topper som har god tilkomst frå hovedveien. Ulvegreina med sine 448 m.o.h kan bestigest enten via stien opp Gygra, eller på bomveg. Her er det flott utsikt utover Sognefjorden.

I Solund er det særs gode foresetninger for å drive et aktivt og variert friluftsliv på sjø og land, både som egenorganisert aktivitet og i regi av idrettslag og turlag.  

Ytre Solund Idrettslag (YSIL), Solund idrettslag(SIL), Ytre Sogn turlag(YST) med flere har sammen med Solund kommune gjort en god jobb med rydding og merking av turstier. Fjelltrimmen-opplegget til YSIL og SIL og turpasset til YST er med å legge til rette for og motivere til økt egenorganisert aktivitet.
Barnas Turlag Solund arrangerer turer rettet inn mot barnefamilier, et lavterskeltilbud som er åpent for alle. Foreldreutvalget ved skolen har i mange år arrangert skihelg til Voss for ungdomsskoleelevene. Ytre Sogn turlag har de siste to årene hatt egne ungdomscamper, tre årlige helger fulle av friluftsaktiviteter, opplevinger og læring. En stor del av ungdom i alderen 12-16 har deltatt på disse aktivitetene.

Hjemmeside: https://www.solund.kommune.no/

Aktiviteter i Solund: https://www.fjordkysten.no/om-regionen/kommunar/solund

 

 

  Stad kommune

 Webp.net-resizeimage (2).png

 

Stad kommune ligg på nordsida av Nordfjorden. Store deler av kommunen består av kupert fjellterreng, og dei høgaste fjella ligg aust i kommunen. Stad sitt høgaste fjell er Glitregga på grensa mot Stryn, som ligg 1297,4 meter over havet. I den nordvestlige delen av kommunen ligg halvøya Stadlandet som strekk seg ut i Stadhavet. Det meste av innsjøen Hornindalsvatnet ligg i den austligaste delen av Stad kommune. Innsjøen er Vestlandet sin største og Noreg og Europa sin djupaste.

Bergrunnen i Stad består av gneis og gneisgranitt som høyrer til Gneisregionen.

Det manglar ikkje på flotte tur - og naturopplevingar i Stad kommune. Her er tilbod til liten og stor, sommar som vinter. Etter kvart er det fleire merka turstiar kring om i heile kommunen og etter kvart også kulturløyper (Sagaløypa er ei nærturløype gjennom Nordfjordeid sentrum si kulturhistorie). I sentrum er det fleire parkar både for leik og kvile. I Sagaparken og i Jektehola kan du også bade.    

Harpefossen skisenteret ligg i Hjelmelandsdalen.  I tillegg til at her er eit komplett alpinanlegg med 6 heisar og 13 nedfartar i velpreparerte trasear,  flomlyste langrennsløyper og skiskytararena, så er her også eit flott turterreng på sommarstid. Fleire godt skilta og merka ruter tek deg med innom tradisjonsrike setrar, men også til fjellområde som både er lett tilgjengelege men også enkelte meir krevjande. 

Skileikområde med gode vilkår for borna, serveringstilbod og gode parkeringsplassar gjer det enkelt for heile familien å ta turen til Harpefossen. Det er også fleire grillhytter/gapahukar i området. Stadig fleire ser verdien av å bruke mykje av fritida si på Harpefossen, og det har ført til ei storstilt hytteutbyggjing i området. 

Langrennstilhøva er heilt ypparlege på fellesanlegget Tua i Stigedalen, der det òg er skytebane for det aktive og svært dyktige skyttarmiljøet i kommunen. På Tua er det også laga til skileikområde for borna der det også er grillhytte som alle kan nytte. I Fladalen og Lindvikdalen som er flotte turområde også på sommarstida, er det også sett opp fine grillhytter som er lett tilgjengelege. 

Det er dagsturhytter på Naustdalkamben og på Risnakken i Selje sentrum. 

Ved Navestøylen i Kjølsdalen har Trekløveret 4H laga ein naturmøteplass som er eit flott og lett tilgjengleg turmål for alle. På Gildra på Hjelle har Hestehoven 4H laga til ein flott naturmøteplass med fin utsikt. I skogen ved Orheim på Stårheim har Fredig 4H laga til ein fin naturmøteplass. Dei planlegg også ein naturmøteplass ved sjøen i Stårheim sentrum (ferdig i 2018). Naturmøteplassar finn ein også på Bryggja ved Lefdalsvatnet, på Utsikten i Nordfjordeid sentrum og fleire i Stigedalen og på Harpefossen.

Det er over 70 setrar i Eid kommune, og fleire av dei er særs godt tekne vare på og er viktige kulturminne. Det går skogsvegar til ei rekke setrar, noko som gjer det lett å ta seg fram til dei. Hjellesetra er ei av desse, og denne setra har også nasjonal interesse som følgje av at den er så godt teken vare på.

På Sagesetra i  Fladalen er der framleis drift på sommarstida då kyrne går der på beite. Også på Lotsstøylen har der vore drift heilt fram til no.

 

Dei veglause gardane på Åsane (sti frå Lotsberg på Lote eller frå vegen til Hennebygda) er også eit turmål i særklasse.

Stad vart medlem av Fjordane Friluftsråd sommaren 2020.

web.side; https://stad.kommune.no/

 

 

Stryn kommune

 

Stryn kommune vart danna då han vart skild ut frå Innvik kommune i 1843. 1. januar 1964 vart Innvik og Stryn slått saman igjen, no under namnet Stryn kommune, saman med mesteparten av gamle Hornindal kommune, og 1. januar 1965 vart ein liten del av Gloppen kommune overført til den nye storkommunen. 1. januar 1977 vart Hornindal skilt ut att og vart på nytt ein eigen kommune.

Stryn kommune har ein fantastisk natur med svært variert terreng som innbyr til allsidig friluftsliv heile året.

Kommunen, reiselivsnæringa, private aktørar og frivillege lag og organisasjonar samarbeider for å legge til rette for at både fastbuande og tilreisande kan drive eit aktivt friluftsliv i heile kommunen.

I tillegg til tradisjonelle aktivitetar som fotturar, skiaktivitet, bading, jakt og fiske, omfattar friluftslivet i kommunen eit vidt spekter av aktivitetar, som til dømes: fjellklatring, brevandring, padling, stisykling, laussnøkøyring og paragliding.

Stryn kommune vart medlem av Fjordane Friluftsråd sommaren 2020 og er den største kommunen i areal av medlemskommunane.

Web.side; https://stryn.kommune.no/