1. Hjem
  2. Om oss
  3. Om oss

Fjordane Friluftsråd

Fjordane Friluftsråd er en interkommunal organisasjon som startet opp i 2017 og som har Solund, Bremanger, Askvoll og Kinn som medlemskommuner. Vi er lokalisert i Hardbakke på øya Sula i Solund kommune. Her har vi kontoret vårt med våre tre medarbeidere Bjarte Engevik, daglig leder, Victoria Slaymark, prosjektkoordinator og Jonas Olseng Vik, prosjektmedarbeider.

Vår visjon

Friluftsliv - en naturlig del av hverdagen for alle.
Vi støtter opp om tradisjonen lokalbefolkningen i kystnære område har med å ta vare på naturen og vil at alle skal få mulighet til friluftsliv. 

Hovedmål

Hovedmålet er at vi skal arbeide for at alle skal få muligheten til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. 

Som et friluftsråd, er vi et medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL) som er et landsomfattende samarbeidsorgan for tilsluttede friluftsråd.

Bærekraftsprinsipper, sosiale, miljø og økonomiske, er sentrale i vårt arbeid. Arbeidet skal bygge på at vi er et samarbeidsorgan forankret i kommuner og fylker. Vi arbeider hovedsakelig med planlegging, gjennomføring, organisering, og forebyggende arbeid opp imot marin forsøpling. Vi har i tillegg Friluftskoler på sommeren, arbeider for å fremme og øke deltaking i friluftslivet og utføre folkehelsetiltak.