1. Hjem
  2. Om oss
  3. Tilsette

Tilsette i Fjordane Friluftsråd 

Bilde Bjarte Engevik SQUARE.jpg

Bjarte Engevik
Dagleg Leiar

     - Dagleg drift
     - Hovudansvar for friluftsskular
     - Økonomi

     E-post:  bjarte@friluftsrad.no
     Tlf:  99 48 75 00

Thea.png

Thea Båtevik
Prosjektleder Marin Forsøpling

      - Hovudansvar for prosjektet Rydd Sogn og Fjordane

Ta kontakt med meg om du har spørsmål som omhandlar strandrydding, organisering av ryddeaksjoner, har depot med strandryddeavfall som må hentast, registrering av forsøpla områder eller forebyggande tiltak.

     E-post: thea@friluftsrad.no
     Tlf:  48 22 22 38

Anders Ytreøy.jpg

Anders Ytreøy
Leiar og skipper for skjærgardstenesta

      - Hovudansvar for skjærgardstenesta

     E-post: anders@friluftsrad.no
     Tlf: 

Kvadrat bilde.PNG

Jon Meiholt
Strandryddar med kontakt mot næringslivet

Fokus på rydding av utsatte steder og   fuglereservater

    E-post: ryddfjordane@friluftsrad.no
    Tlf: 95 48 95 87